De kracht van loopbaanontwikkeling in uw organisatie

Visie van ITINERA over loopbaanontwikkeling.

Zowel de werknemers, werkgevers als de overheid streven vandaag naar meer werkbaarheid, wendbaarheid en inzetbaarheid in een continu veranderende arbeids- & economische markt. Vanuit haar ruime ervaring als loopbaancentrum, deelt ITINERA met vele anderen de volgende visie:

Als medewerkers belangrijk zijn en als we streven naar meer werkbaarheid, wendbaarheid en inzetbaarheid, verdient de ontwikkeling van ieders loopbaan een ruime aandacht. Daarom moeten ALLE medewerkers in een organisatie op diverse manieren ondersteund worden in de ontwikkeling van hun loopbaan dwz niet alleen de 50+ maar iedereen gedurende hun volledige loopbaan zodat alle medewerkers leren hoe actief mee te werken aan hun eigen loopbaanontwikkeling. “Jong geleerd is oud gedaan”. Alleen op deze wijze kunnen we werken aan meer werkplezier en jobzekerheid.

Wie zijn volgens ITINERA de betrokken verantwoordelijke partijen

Alle stakeholders die rechtstreeks en onrechtstreeks bij deze ontwikkeling betrokken zijn en er ook baat bij hebben. Uiteraard zijn dit in eerste instantie de werknemer en de werkgever maar ook de overheid , de diverse sectorfondsen en sociale partners dragen elk een steentje bij om de visie en aanpak op loopbaanontwikkeling vanaf NU bewust aan te pakken.

Wat is daarin belangrijk voor de werknemer?

  • De idee van jobcrafting en loopbaancrafting bij alle medewerkers integreren en hanteren.
  • Het ontwikkelen van een interne en externe ondersteuning van de loopbanen.
  • Regelmatig een loopbaan check-up doen zoals een regelmatig bezoek aan de dokter?

Wat is daarin belangrijk voor de werkgever?

  • Steeds een strategie en visie op loopbanen blijven ontwikkelen.
  • Diverse tools hanteren om ALLE WN te betrekken bij loopbaanontwikkeling (bv loopbaangesprekken).
  • Permanente focus op ontwikkeling van competenties van de medewerkers (o.a. ook de loopbaancompetenties)

Waarin kan ITINERA u vandaag helpen ?

Itinera ontwikkelde diverse tools om uw medewerkers te ondersteunen in het ontwikkelen van loopbaancompetenties (zie ….) waarvan externe loopbaanbegeleiding één van de belangrijkere is.

Wat is het voordeel van externe professionele loopbaanbegeleiding voor uw organisatie ?

  • Neutraal en onafhankelijk;
  • Directe afstemming op individuele ontwikkelingsmogelijkheden
  • Een ruimere blik op de bedrijfswereld;
  • Een professionele aanpak (ipv goed bedoelde adviezen)

Contacteer ons hier

Contacteer ons