Diversiteit op de werkvloer

Omgaan met verschillen op de werkvloer – Diversiteit als inzet
Uitgangspunt

Diversiteit op de werkvloer is een ruim begrip. Vaak denken we hier in eerste instantie aan cultuurverschillen tussen autochtonen en allochtonen. Maar het is veel meer dan dat. Het gaat hier over allerhande verschillen tussen mensen die aanleiding kunnen geven tot vooroordelen, misverstanden en stoorzenders in de samenwerking. Voorbeelden kunnen zijn : verschillen tussen jongere en oudere generaties, tussen hooggeschoolden en laaggeschoolden, tussen mannen en vrouwen, en zo meer.

Deze opleiding heeft als doel leidinggevenden handvaten te geven om de verschillen binnen hun team te leren inzetten om uiteindelijk efficiënter te kunnen samenwerken. Naast inzicht in de eigen manier van kijken naar mensen en gebeurtenissen krijgt u in deze opleiding een kader om op een meer open manier naar verschillen te leren kijken. We reiken u communicatievaardigheden aan om verschillen in gedrag bespreekbaar te maken en om tot afspraken te komen rond samenwerking. Inzetten op verschillen als troef om er als team sterker uit te komen is hierin cruciaal. Samenwerking wordt sterker dankzij de verschillen.
Cultures don’t meet, people do. – Edwin Hoffman

Doelgroep

Voor alle medewerkers met een coördinerende of leidinggevende rol in een multicultureel team. Voor leidinggevenden die de diversiteit binnen hun team zien als opportuniteit om vanuit verschillen in te zetten op talent.

Contacteer ons hier

Contacteer ons