Geef stress een plek in uw (werk)leven

Over wat gaat het: in deze workshop biedt de trainer concrete handvaten en diverse tools aan rond het omgaan met stress in de werksituatie, allen makkelijk toepasbaar in de praktijk.

Resultaat: de deelnemers leren

  • belangrijke stresssituaties te herkennen,
  • hoe ze meer greep op hun eigen (werk)stress kunnen krijgen.

Aanpak:  we blijven op een leerrijke en interactieve manier stilstaan bij het ontdekken van een persoonlijke en duurzame aanpak van stress.

Centrale thema’s:

  • Wat is stress en hoe kan ik het herkennen?
  • Hoe zit het met ‘mijn’ stress?
  • Hoe kan ik invloed uitoefenen op factoren die mijn stressbelasting bepalen?
  • Hoe kan er ingewerkt worden op factoren die mijn draagkracht bevorderen?
  • Hoe kan ik de balans tussen draaglast en draagkracht in evenwicht houden?
  • In welke mate ben ik burnout-gevoelig? Wat dien ik te ondernemen?
  • Welke oefeningen helpen me om mijn stressniveau te verminderen?
  • Welke 2 kleine stappen onderneem ik na deze workshop?

Doelgroep:

Elke medewerker die beter wil leren omgaan met stress in zijn werksituatie en vaardigheden wil ontwikkelen om  stress te begrijpen, te voorkomen en duurzaam te beheersen.

Contacteer ons hier

Contacteer ons