Patrick Lencioni en de kracht van gezonde teams

Doet Patrick Lencioni een belletje rinkelen? De inzichten van deze managementconsultant liggen de laatste tijd bij meer en meer bedrijven op tafel. Zijn boeken rond gezonde organisaties en teams werden één voor één wereldhits en worden in talrijke kleine en grote organisaties toegepast.

In deze opleiding nemen we jou mee doorheen de belangrijkste inzichten, stepping stones en valkuilen voor sterke en gezonde teams. Vanuit zijn praktijkervaring in bedrijven en met teams, krijg je handvatten aangereikt om snel maar ook duurzaam vooruitgang te boeken.

Wat is een gezond team?

In zijn boek ‘De 5 frustraties van teamwork’ beschrijft Lencioni uitgebreid de 5 pijlers waaraan sterke teams moeten voldoen. Teams die proactief met die 5 accelerators aan de slag gaan, worden sterker, kunnen beter verandering en stress aan en worden dus per definitie ‘gezond’. Een kort overzicht:

Essentie 1: Vertrouwen

Leden van een schitterend team vertrouwen elkaar op een fundamenteel en emotioneel niveau. Ze kunnen en durven zich ook kwetsbaar opstellen, tonen hun zwakkere punten, vergissingen, angsten en gedragingen.

Essentie 2: Conflict

Teamleden die elkaar vertrouwen zijn niet bang om zich te engageren in een gepassioneerde dialoog over thema’s en beslissingen die belangrijk zijn voor het succes van de organisatie. Ze aarzelen niet om het oneens te zijn met elkaar, mekaar uit te dagen en in vraag te stellen.

Essentie 3: Commitment

Teams die het ongefilterde conflict aan durven gaan, zijn in staat om een gedragen akkoord te bereiken over belangrijke beslissingen, ook al waren er aanvankelijk meningsverschillen over bepaalde onderwerpen.

Essentie 4: Aansprakelijkheid

Teams die volledig achter beslissingen en prestatiecriteria staan, zullen mekaar ook aanspreken op gedrag dat niet strookt met het vasthouden aan die beslissingen en criteria. Nog belangrijker: ze laten het niet van de teamleider afhangen dat collega’s aangesproken worden. Ze spreken mekaar rechtstreeks aan.

Essentie 5: Resultaten

Teams met wederzijds vertrouwen, geëngageerde conflicten, gedragen beslissingen en directe aansprakelijkheid slagen er in om hun individuele noden en agenda’s los te laten om zich volledig te focussen op het belang van het team.

Contacteer ons

Contacteer ons