Time en Prioriteiten Management

In onze huidige moderne maatschappij worden we voortdurend uitgedaagd om onze tijd optimaal te managen: er zijn onze professionele taken en prioriteiten, er is de agenda van de partner en de kinderen en op het einde van de dag wil je toch nog een stukje tijd voor jezelf. Daarenboven worden we voortdurend bestookt met berichten, e-mails en nieuwsflashes.

Tijdens deze training leert u efficiënter en doelgerichter omgaan met uw tijd. U krijgt talrijke inzichten in een aantal belangrijke time management wetmatigheden en u maakt een keuze uit talrijke zelfmanagement technieken om efficiënter en pragmatischer om te gaan met prioriteiten, valkuilen.

Op het einde van deze training heeft u :

Inzicht in uw tijds-archetype.
Inzicht in de werking van de hersenen.
Weet u hoe uw aandacht te managen.
Uw strategische focus scherper omlijnd.
Hebt u ontdekt welke ‘neen-strategie’ voor u het beste werkt.
Weet u hoe u uitstelgedrag dient aan te pakken.
Werkt u een plan uit om uw voornemens een permanente basis te geven.
Een concreet en duurzaam engagement tov uzelf om uw tijd efficiënter te managen.

Deze training is bedoeld voor :

Iedereen die streeft naar meer natuurlijke flow in zijn professionele en privé-agenda.

Contacteer ons hier

Contacteer ons