Achteruitgang van de uitzendactiviteit in april

In de maand april 2016 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -2,28% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze achteruitgang is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -3,03% in het arbeiderssegment, en in het bediendesegment met -1,28%.

In vergelijking met de maand april van vorig jaar liet de uitzendsector een groei met +2,09%optekenen (tegenover +8,76% in maart). Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met +0,28% in het arbeiderssegment en met +4,55% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 250,5 punten in april 2016 tegenover 256,4 punten in maart. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

“Na een sterke stijging van de uitzendactiviteit in maart, deels ten gevolge van een vroege aanvang van de paasvakantie, vielen de uitzendcijfers terug in april. De groei op jaarbasis blijft positief, in navolging van een positieve doch gematigde economische groei.”

Voor de grafiek klik hier: grafiek.

Bron: FERGON – MARKET UPDATE