VBO RADAR – Werkgelegenheidsgraad oudere werknemers gaat erop vooruit

De mooie evolutie van de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers houdt aan. Terwijl die werkgelegenheidsgraad op het moment dat in België het Generatiepact werd gesloten (2005) nauwelijks 31,8% bedroeg, liep hij in 2015 op tot 44%.

Ons land laat sinds 2005 een constante stijging met meer dan 12 procentpunten optekenen. Ook in andere landen waren er puike prestaties, vooral dan in Duitsland (+20,7 p.p.), Italië (+16,9 p.p.), Nederland (+15,6 p.p.) en Oostenrijk (+14,5 p.p.). Deze verbetering van de werkgelegenheid voor de ouderen vormt een opmerkelijke evolutie voor ons land. Toch blijven we onderaan de rangschikking op Europees niveau hangen, net vóór Griekenland en Luxemburg.

De evolutie van de werkgelegenheid van de oudere werknemers is positief, maar er is nog werk aan de winkel. We zitten nog ver van de (voor 2020 vastgestelde) doelstelling van een werkgelegenheidsgraad van 50%. De reeds ondernomen hervormingen (op het vlak van de voorwaarden voor toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en tot het vervroegd pensioen) werpen hun vruchten af, zijn van vitaal belang en moeten worden voortgezet. Activering en begeleiding zijn eveneens belangrijk. De bestaande remmen op de tewerkstelling van oudere werknemers – in het bijzonder de leeftijdsgebonden barema’s – moeten absoluut worden opgeheven.

Voor de grafiek klik hier: grafiek.

Bron: VBO IMPACT.