Baas worden van de collega’s

Beste Erik,

Goed nieuws!! Men heeft me gevraagd om het team waarvan ik reeds een vijftal jaren deel uitmaak, te gaan leiden nadat onze vorige chef onverwachts is opgestapt. Ik vind het een hele uitdaging en heb er ongelooflijk veel zin in. Maar anderzijds voel ik toch ook wel de spanning stijgen; het is allemaal nieuw voor mij en ik heb de indruk dat sommige van mijn collega’s het er moeilijk mee hebben. Sommigen reageren zelfs een beetje agressief of is het eerder jaloers. Natuurlijk zal ik binnenkort van de ene dag op de ander niet meer één van hen zijn maar opeens hun ‘baas’.

Daarenboven is één van mijn collega’s een heel goede vriendin van mij. Ik wil haar vriendschap zeker niet verliezen, maar toch weet ik dat ik ook haar baas zal worden.

Hoe pak ik deze nieuwe situatie het best aan?

Sonja

Beste Sonja,

Alvast dikke proficiat met deze nieuwe kansen! Het feit dat je blijft stilstaan bij “mijn beste aanpak” in deze delicate situatie bewijst volgens mij zeker al dat je over bepaalde noodzakelijke talenten beschikt om een team te leiden.

Een promotie weekt inderdaad dikwijls heel wat onverwachte reacties los bij de collega’s; sommigen zijn bijvoorbeeld blij en steunen je onmiddellijk, anderen reageren onverschillig, ongemakkelijk of zijn jaloers omdat zij hoopten om de promotie te krijgen.

Vooreerst vind ik dat het heel belangrijk is dat jouw directie jouw promotie duidelijk communiceert en dat ze met de andere geïnteresseerden of kandidaten individueel hun toekomst bespreken. Het is immers jouw directie die deze beslissing heeft genomen en een open en duidelijke communicatie hierover behoort ook tot hun verantwoordelijkheid.

Natuurlijk is een dergelijk éénmalig gesprek niet zaligmakend en eeuwig zalvend; onverwerkte ongenoegens zullen na een korte tijd waarschijnlijk terug aan de oppervlakte komen. Ik raad je daarom aan deze reacties bespreekbaar te maken tijdens een soort van “instapfunctie-gesprek”. Het is een gesprek waarbij je de grote lijnen van jouw “programma” bekend maakt, wat er voor jou belangrijk is in de aanpak van de dienst, wat je verwacht van je medewerkers, en waar je reeds enkele praktische afspraken maakt, enzovoort.

Een dergelijk gesprek is de ideale gelegenheid om te zeggen hoe jij je voelt tegenover je “ex”-collega’s waardoor je de deur openzet en hen uitnodigt om hen te laten vertellen hoe zij jouw promotie ervaren. Dit alles neemt niet weg dat je voortaan hun baas bent en je dus jezelf ook als dusdanig zal positioneren.

Wat je vriendin betreft, kan je misschien best duidelijke afspraken met haar maken over een scheiding werk/privé en bijvoorbeeld overeenkomen om tijdens de privé-uren niet over het werk te praten.

Mijn motto is nog steeds “duidelijkheid en openheid duren het langst”.

We wensen je alvast veel succes!

Zit je met vragen? Itinera biedt advies aan.

Contacteer ons