Mag ik dromen over mijn toekomst

Heeft het zin om te dromen over mijn toekomst ?

Vraag:

Beste Erik,

Onlangs las ik in een artikeltje over loopbaanbegeleiding dat het zinvol kan zijn om over je professionele toekomst te fantaseren en te dagdromen. Volgens de auteur zou dergelijk hersenoefeningen er een stukje toe kunnen bijdragen om die dromen te realiseren. Persoonlijk vind ik dat het nogal magisch klinkt en daardoor ook nogal zinloos; buiten jezelf een goed gevoel te geven dankzij opwindende dagdromerijen zie ik er echt het nut niet van in.

Wat denk jij hierover ? Hebben dergelijke oefeningen een wezenlijke bijdrage tot iemands loopbaanontwikkeling ? Zijn het oefeningen die jij ook in de praktijk toepast ?

Mia.

Antwoord:

Beste Mia,

Als ik je vraag lees, moet ik glimlachen want ik begrijp perfect waarover je het over hebt. Eén van de favoriete vragen van een loopbaanadviseur is inderdaad “ waar wil je over 10 jaar in je professionele leven staan ?” of “ hoe zie jij jouw professionele toekomst op korte en lange termijn?”

Ik vermoed dat men over het algemeen de reacties op dergelijke vragen in 2 groepen kan onderbrengen : enerzijds heb je de groep van de “dagplukkers” die het leven nemen zoals het komt en er zich meestal niet al te veel vragen bij stellen ( misschien behoor jij tot die groep ?) en anderzijds heb je diegene die alles planmatig aanpakken en vandaag zelfs stappen ondernemen om bijvoorbeeld over 10 jaar de gewenste en gedroomde job te kunnen uitoefenen.

Het is inderdaad een oefening die ik regelmatig met mijn cliënten uitwerk maar mijn bedoeling is veel meer van praktische dan van magische aard; mijn ervaring is immers dat als we er echt de tijd voor nemen, erbij gaan zitten en op een gestructureerde wijze nadenken over onze professionele toekomst, we soms/dikwijls tot interessante ontdekkingen komen. Dergelijke inzichten zijn de bron van verhelderende uitspraken zoals “ verdorie, ik ben er bijna 40 en zie dat ik nog heel wat kan realiseren”, “ als ik in dergelijke baan nog 30 jaar voort moet, brand ik helemaal op”, “ ik wil over 5 jaar zeker de nadruk leggen op mijn privé-leven”, enz.

De oefening kan je een duidelijker en scherper beeld geven van je professionele verlangens waardoor je inderdaad “juistere” beslissingen kan nemen.

Ik stel voor dat je de oefening gewoon eens probeert!! Ik leg je hieronder uit hoe je dergelijke opdracht best kan uitwerken, alleen of samen met je partner of met iemand uit je vriendenkring om zo een objectief klankbord te hebben.

Maak een realistische schatting van jouw levensverwachting door bijvoorbeeld te kijken naar je familiegeschiedenis of door te vergelijken met de gemiddelde levensverwachting voor vrouwen ( = 82 jaar voor Belgische vrouwen en 76 jaar voor Belgische mannen).

Neem een A4tje en noteer links onderaan je huidige leeftijd. Trek je huidige leeftijd af van je verwachte levenduur en deel het verschil door 5 jaren; verdeel het A4tje verticaal onder in het aantal periodes van 5 jaren. Gebruik daarbij het volledige blad. Naast de kolom met de periodes maak je nog 2 kolommen; bovenaan de middelste kolom schrijf je “ professioneel” en bovenaan de rechtse schrijf je “privé”. Beschrijf voor elke periode wat je zowel op privé-vlak als in je professionele leven vanaf vandaag wil realiseren. Neem voldoende tijd hiervoor en laat je fantasie rustig haar gangetje gaan.

Wat heb je voor jezelf ontdekt ? Wat dien je vandaag te ondernemen om over 5 jaar je droom te realiseren? Kan je ook leven met het idee dat het misschien ergens helemaal anders zal verlopen dan je had verwacht ?

En misschien had de Duitse dichter Goethe wel gelijk toen hij zei dat “wensen voorgevoelens zijn van hetgeen je in staat bent daadwerkelijk te realiseren”.

Droom nog zacht!!