Werken als vrijwilliger

Werken als vrijwilligster

Een vijftal jaren geleden heb ik mijn werk als Human Resources medewerkster opgegeven om me volledig te kunnen wijden aan de opvoeding van onze 3 kinderen. De combinatie van werk/privé was voor mij op dat ogenblik te zwaar geworden en samen met mijn echtgenoot heb ik toen beslist om gedurende een aantal jaren het drukke huishouden te managen ipv te investeren in mijn professionele loopbaan. Sinds kort voel ik dat er terug ruimte en tijd is om er een kleine activiteit bij te nemen. Ik zou me graag met iets “zinvols” willen bezig houden zoals bijvoorbeeld liefdadigheidswerk. Zo heb ik af en toe wel eens zin een handje te gaan toesteken in de keuken van het bejaardentehuis hier in het dorp als vrijwilligerster. Wat denkt u van vrijwilligerswerk en hoe kan ik mijn zoektocht het best aanpakken?

Vrijwilligerswerk heeft verschillende voordelen; buiten de zeer belangrijke waarde van het maatschappelijk dienstbetoon voor een organisatie, zijn er ook voor de vrijwilliger zelf een aantal interessante voordelen. Zo biedt vrijwilligerswerk bijkomende sociale contacten voor diegene die geen professionele activiteit uitoefent, biedt het een structuur aan ons dagelijks ritme en is het daardoor ook een middel om stilaan terug te wennen aan een arbeidsritme. Het is ook een kans om ervaring op te doen en uitzonderlijk leidt het vrijwilligerswerk tot een vaste betrekking. U vindt veel informatie over vrijwilligerswerk in Vlaanderen op www.vrijwillligerswerk.be ; de rubriek “rechten en plichten” op deze website geeft daarenboven uitgebreide informatie over het wettelijke kader waarbinnen men als vrijwilliger aan de slag kan gaan. Op de website van de VDAB ( zie www.vdab.be en kijk naar de rubriek “Werklinks”; klik op ”Jobs” daarna op “Internationaal” en ga verder naar “Vrijwilligers”) staat ook zeer interessante informatie over de talrijke mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. U zal merken dat de vraag naar vrijwilligers zeer groot is.

We wensen u veel succes met dit puik initiatief!