Vanaf 2023- sancties wegens langdurige ziekte

Vanaf volgend jaar worden er sancties van kracht zowel voor de zieke werknemers, voor de bedrijven die veel werknemers in langdurige ziekte zien belanden, als voor de ziekenfondsen die de situatie niet voldoende opvolgen.

Ondanks het vele protest langs werknemers- en werkgeverszijde, gaat de Federale overheid een stap verder in haar aanpak om de tewerkstellingsgraad te verhogen.

Welke voorstellen liggen vandaag op tafel:

  • Werknemers: zullen een vragenlijst ter invulling aangeboden krijgen zodat de overheid het ziekteprobleem beter kan inschatten. Dit max. 2 keer; indien geen reactie verliezen ze 2,5% van hun uitkering totdat ze de vragenlijst wel invullen;
  • Werkgevers: ontvangen een signaal van de overheid indien veel van hun werknemers in langdurige ziekte belanden en zullen actie moeten ondernemen; blijft dit uit, zal een boete van 0,625 % op de loonkost worden opgelegd;
    • enkel voor bedrijven > 50 WN, WN min. 3 jaar anciënniteit, max. 54 jaar.
  • Ziekenfondsen: extra kwaliteitscriteria, resultaten en betere inschatting van de arbeidsongeschiktheid a.d.h.v. wetenschappelijke fiches.

Doel is om de hervorming te laten ingaan op 1 januari 2023.

Waar kan een Itinera expert  vandaag reeds mee helpen?

– Preventief: loopbaangesprekken (link naar  https://www.itinera-talentcoaching.be/organisaties/loopbaanontwikkeling/)

– Curatief: verzuimgesprekken voor leidinggevenden ( link  naar  https://www.itinera-talentcoaching.be/2019/06/27/efficient-en-mensgericht-omgaan-met-verzuim/)

– Wettelijk: outplacement bij ontslag omwille van medische redenen in hoofde van de werkgever (link naar https://www.itinera-talentcoaching.be/outplacement-wettelijk-kader/#medischeovermacht)