Outplacement i.g.v. collectief ontslag

Wanneer meerdere medewerkers in een bepaalde periode worden ontslagen, kan het zijn dat de wetgeving op het collectief ontslag van toepassing is. In dat geval geldt een specifiek wettelijk kader (cfr Wet Renault) om de ontslagen medewerkers te begeleiden naar een nieuwe baan. (zie www.herstructureringen.be)

Itinera begeleidt u in het volledige proces (voorbereiding, start, begeleiding, overleg met SIA en TWC, eindrapportage, enz).

We volgen daarbij de volgende stappen

  • Een Project Manager bespreekt met u grondig de situatie totdat we een volledig beeld hebben van uw situatie en doelstellingen.
  • Op basis van deze informatie werkt de PM voor u een voorstel uit rekening houdend met sociaal plan. Dit plan omvat o.a. een gedetailleerde aanpak en voorstelling van het voltallige team dat Itinera voor uw project inzet.
  • Na uw akkoord komt de SPOC op de voorgrond als het centrale aanspreekpunt doorheen het volledige traject en alle partijen (de opdrachtgever, VDAB/ACTIRIS/FOREM, coaches, deelnemers, enz) op die manier met elkaar verbindt.

Hoe verloopt het traject

Voortraject: Itinera verzorgt alle informatiesessies, extra individuele sessies, workshops, Jobhunting. enz.

Start: nadat de ontslagen werknemer zich heeft ingeschreven in de TWC en het outplacementaanbod heeft aanvaard. Op basis van de leeftijd start een traject van minimum 3 of 6 maanden plus eventuele verlengingen. De coach begeleidt de deelnemer vanaf de start van de nieuwe tewerkstelling in een nazorgtraject.

Rode draad: een deelnemer start het traject met een individueel intakegesprek met de coach die hem/haar volgt doorheen het volledige traject. Bij de start worden de grote lijnen van het traject uitgetekend. Dit wordt vertaald naar een individueel actieplan dat de rode draad vormt doorheen de begeleiding.

TWC: doorheen het traject neemt de SPOC deel aan de vergaderingen van de TWC waar hij rapporteert over de stand van zaken.

Eindverslag: de SPOC levert een eindverslag aan u en de TWC met de tewerkstellingsresultaten.

contacteer ons

of bel naar +32 0800 11 303