OUTPLACEMENT

Wat is outplacement en waarom is het zo belangrijk?

Outplacement is een begeleidingstraject, dat je bij een een ontslag van je werkgever vrijwillig of verplicht aangeboden krijgt, om je te ondersteunen in het vinden van een nieuwe job. Als loontrekkende of als zelfstandige.

Samenwerken met je persoonlijke coach: te horen krijgen dat je ontslagen bent, komt meestal erg hard aan. Het is in elk geval nooit een pretje. Integendeel, voor velen betekent het een zware slag en een moeilijke periode. Van je outplacementcoach mag je heel wat begrip en steun verwachten, zowel professioneel als emotioneel.

Afstemmen van het programma: vanaf het intakegesprek stemt je coach het outplacementprogramma af op je persoonlijke noden om snel een gepaste baan te vinden. Het volledige programma wordt samengesteld uit verschillende thema’s en vormt uiteindelijk een coherent geheel. Net zoals bij een puzzel!

De thema’s waar we met jou rond werken, verdelen we onder in 8 hoofdthema’s die samen het totale coachingspakket vormen. En het is echt maatwerk! want de accenten per hoofdthema bepaal jij samen met je coach

Outplacement voor Executives en kaderleden

Afhankelijk van het beschikbare budget werken de Executives en kaderleden enkel met onze Senior Coaches. Deze hebben niet alleen min 10 jaar ervaring als outplacementcoach, zij hebben ervaring in de begeleiding van Executives en kaderleden, kennen de specifieke arbeidsmarkt en kunnen de specifieke technieken toepassen op deze doelgroep: diepte-interview, voorbereiding assessment centers, ontwikkeling van de LinkedIn pagina, opbouw van een competentie CV, voorbereiding commerciële presentaties, onderhandeling arbeidsvoorwaarden, toepasbare communicatietechnieken, enz

Waarom kiezen voor Itinera als jouw outplacementpartner ?

  • Outplacement behoort tot de core-activiteiten van Itinera => er wordt permanent gewerkt een verbetering van de aanpak.
  • Jouw coach legt de nadruk op een gepersonaliseerde aanpak ipv vaste scenario’s => afstemming op jouw noden als deelnemer.
  • Is kritisch & selectief bij aanwerving van haar coaches => je werkt met ervaren top coaches.
  • Ondersteunt haar coaches via begeleide peergroups => onze coaches bekwamen zich voortdurend.
  • Is onafhankelijk van selectie-/interimkantoren => geen belangenvermenging => de coaches noch Itinera hebben geen baat bij vacaturetips of leads.
  • Heeft een ruim actief netwerk bij officiële instanties zoals VDAB, ACTIRIS, FOREM waardoor je coach sneller aan de juiste informatie geraakt.
  • Behaalt beter resultaten dan haar concullega’s uit de sector=> zie resultaten.
  • Is Certo-gecertificeerd als blijk voor haar kennis en ervaring => erkend als outplacementkantoor voor herstructureringen en sluitingen.
  • Is erkend als private arbeidsbemiddelaar in het Brussels Hoofdstedelijk en Waals gewest=> Itinera voldoet aan alle wettelijke verplichtingen o.a.arbeidsongevallen verzekering
  • Beschikt over het audit-kwaliteitslabel Q-For als bewijs voor de professionele aanpak en organisatie van haar diensten.