OUTPLACEMENT

Wat is outplacement en waarom is het zo belangrijk?
Outplacement is een begeleidingstraject, dat je bij een ontslag van je werkgever vrijwillig of verplicht aangeboden krijgt, om je te ondersteunen in het vinden van een nieuwe job, als loontrekkende of als zelfstandige.

Samenwerken met je persoonlijke coach

Te horen krijgen dat je ontslagen bent, komt meestal erg hard aan. Voor velen betekent het een zware slag en een moeilijke periode. Van je outplacementcoach mag je heel wat begrip en steun verwachten, zowel professioneel als emotioneel.

Afstemmen van het programma

Vanaf het intakegesprek stemt je coach het outplacementprogramma af op je persoonlijke noden om snel een gepaste baan te vinden. Het volledige programma wordt samengesteld uit verschillende thema’s en vormt uiteindelijk een coherent geheel. Net zoals bij een puzzel! De thema’s waar we met jou rond werken, verdelen we onder in 8 hoofdthema’s die samen het totale coachingspakket vormen. De accenten per hoofdthema bepaal jij samen met je coach. Je traject is volledig op maat!

wil je hierover meer informatie? contacteer ons hier.

Waarom kiezen voor Itinera?

• Outplacement behoort tot de core-activiteiten van Itinera.

• Jouw coach stemt het programma af op jouw noden als deelnemer.

• Je werkt met ervaren top coaches die zich continu bijscholen.

• Itinera werkt onafhankelijk van selectie-/interimkantoren, er is geen baat bij vacaturetips of leads.

• Heeft een ruim actief netwerk bij officiële instanties (VDAB, ACTIRIS en FOREM) waardoor je coach sneller aan de juiste informatie geraakt.

• Is Certo-gecertificeerd als blijk voor haar kennis en ervaring => erkend als outplacementkantoor voor herstructureringen en sluitingen.

• Is erkend als private arbeidsbemiddelaar in het Brussels Hoofdstedelijk en Waals gewest => Itinera voldoet aan alle wettelijke verplichtingen o.a.arbeidsongevallen verzekering.

• Beschikt over het audit-kwaliteitslabel Q-For als bewijs voor de professionele aanpak en organisatie van haar diensten.

Outplacement voor Executives en kaderleden
Executives en kaderleden werken enkel met onze Senior Coaches. Deze coaches hebben minstens 10 jaar ervaring als outplacementcoach, kennen de arbeidsmarkt en kunnen specifieke technieken toepassen op deze doelgroep: diepte-interview, voorbereiding assessment centers, ontwikkeling van de LinkedIn pagina, opbouw van een competentie CV, voorbereiding commerciële presentaties, onderhandeling arbeidsvoorwaarden, toepasbare communicatietechnieken, enzovoort.

wil je hierover meer informatie? contacteer ons hier.