COACHING

Itinera heeft een duidelijke visie op coaching!

Een succesvolle coaching binnen een organisatiecontext is een samenwerking tussen drie partijen : enerzijds de coachee (of het team) en de coach die samenwerken om de doelstellingen van de coaching te bereiken en anderzijds het management en de Human Resources afdeling die mee de ontwikkelingsdoelstellingen bepalen.

Een efficiënte afstemming tussen deze 3 spelers wordt vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) waarin de ontwikkelingsdoelen van de coaching concreet worden uitgeschreven.

Geen resultaatgerichte coaching zonder enkele belangrijke uitgangspunten.

  • Aandacht voor de organisatie in z’n geheel : zowel de belangen van de organisatie, het team als het individu staan centraal. Een coaching staat nooit los van het geheel.
  • Waarderende benadering : medewerkers krijgen zin en energie om zichzelf te ontwikkelen wanneer hun talenten en motivatie aan bod komen. De coach kijkt naar de succesfactoren van de coachee en/of het team en hoe deze kunnen worden ingezet in het veranderingsproces.
  • Integrale aanpak : de coach bekijkt de coachee in z’n geheel waardoor naast blokkerende gedachten of gedrag ook emotionele problemen of vragen rond zingeving aan bod kunnen komen.

Wat gebeurt er dan met het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) ?

De coach van Itinera gebruikt het POP als uitgangspunt, als ontwikkelingstool tijdens de coaching en als basis voor het verslag en feedback aan het management. De eindrapportering gebeurt in samenspraak met de coachee.

Wat kan de doelstelling zijn van een coaching?

De coaching leidt steeds tot meer zelfinzicht en zelfredzaamheid van de coachee. Ontwikkelingdoelstellingen kunnen zijn : leiderschapsvaardigheden, assertieve communicatie, evenwichtige stressbalans, succesvolle conflicthantering, efficiënter time management, motiverende communicatiestijl, burnoutpreventie, enz.

En wat is het resultaat van een coaching ?

Een coaching leidt steeds tot meer zelfinzicht en zelfredzaamheid van de coachee. Dankzij de POP krijgt de coachee concrete handvaten om het verworven zelfinzicht te verankeren in de ontwikkeling van vaardigheden. Het management begeleidt de coachee binnen de onderneming in de verdere ontwikkeling van deze vaardigheden.

Contacteer ons