DEVELOPMENT CENTER

Uw medewerkers op de juiste plaats ? Itinera helpt uw organisatie.

Dankzij een development center kunt u op een professionele manier een beeld krijgen van de aanwezige competenties van uw medewerkers. Dergelijke potentieelbeoordeling laat toe om geschikte en gekwalificeerde medewerkers op de juiste plaats en functie te laten functioneren.

Een echte WIN-WIN !! Een medewerker op de juiste plaats is een gelukkige medewerker en een gelukkige medewerker draagt bij aan een gelukkige en succesvolle organisatie.
wiezijnwe

Dankzij een grondige voorbereiding in overleg met onze opdrachtgever

Ter voorbereiding van het development center wordt in een uitvoerig overleg met de opdrachtgever een competentieprofiel opgemaakt. In een competentiematrix leggen we vast welke testen of oefeningen zullen worden gebruikt om de competenties te beoordelen.

De oefeningen gaan uit van waarneembaar gedrag en sluiten zo dicht mogelijk aan bij de praktijk van de desbetreffende functie.

Itinera werkt met professionele en gestandaardiseerde testen.

Het resultaat? Meer dan gewoon een rapport.

Het resultaat van het development center is de samenvatting van het rapport van één of meerdere professionele en ervaren beoordelaars.

Het eindrapport voor de klant bevat naast kwalitatieve en kwantitatieve gegevens ook een aanbeveling voor de verdere competentieontwikkeling van de medewerker.

ITINERA geeft extra ontwikkelingsadvies op vraag van de opdrachtgever.

Op uitnodiging van de opdrachtgever, geeft ITINERA extra advies over de integratie en ontwikkeling van de gescreende medewerker. Dit advies wordt mee opgenomen in een persoonlijk ontwikkelingsplan of in een opleidingsplan.
Contacteer ons