OUTPLACEMENT

Wat is outplacement?

Praktische aanpak – stappenplan

Executives & Kaderleden

Wetgeving

Wat is outplacement – arbeider, bediende, kader, executive

Outplacement is een begeleidingstraject, dat u als werkgever vrijwillig of verplicht aanbiedt na ontslag van een werknemer (arbeider, bediende of kader), om hem/haar te ondersteunen in het vinden van een nieuwe job – als loontrekkende of als zelfstandige.

Waarom is professionele begeleiding na ontslag zo belangrijk?

Een ontslag is nooit een pretje, noch voor de werknemer, noch voor u als werkgever. Welke reden ook aan de basis ligt van een ontslag, altijd is het aan te bevelen om uw ontslagen werknemer goed te laten opvangen en begeleiden.

Voor een ontslagen werknemer kan een ontslag immers heel wat negatieve gevolgen hebben en emotionele reacties oproepen: stress, financiële problemen, angst voor de toekomst, verminderd zelfvertrouwen, boosheid, schaamte, depressieve gevoelens… Hij zal bijgevolg alle steun kunnen gebruiken.

Een goed begeleide werknemer zal trouwens een positiever beeld krijgen van zijn ex-werkgever waardoor u het positieve imago van uw organisatie blijft ondersteunen.”

PRAKTISCH STAPPENPLAN

1 Bespreking van de opdracht met opdrachtgever: project manager adviseert de klant over wetgeving, gepaste outplacement- en verschillende prijsformules.
2 De opdrachtgever geeft zijn GO: start van de begeleiding, project manager contacteert deelnemer en geeft uitleg over het traject, coach contacteert de deelnemer voor 1ste afspraak.
3 Individueel kennismakingsgesprek: de deelnemer en coach maken wederzijds kennis. De coach geeft uitleg over het outplacement-traject.
4 Begeleidingstraject: de coach en de deelnemer stippelen samen een begeleidingstraject uit met duidelijke objectieven.
5 Coaching: de deelnemer ontdekt zichzelf, ervaart en leert om snel de loopbaan terug op de rails te krijgen.
6 Specialisten: de deelnemer doet beroep op de kennis van arbeidsmarktspecialisten, jobhunters, psychologen, assessoren, trainers, enz.
7 Terug aan de slag: de deelnemer gaat terug aan de slag. De coach volgt hem minimaal gedurende drie maanden op.

Outplacement voor Executives en kaderleden

Samenwerken met je persoonlijke senior coach: een ontslag komt in de meeste gevallen  erg hard aan. Het is in elk geval nooit een pretje. Integendeel, voor velen betekent het een zware slag en een moeilijke periode. Van de Itinera-coach mag de werknemer rekenen op  heel wat begrip en steun zowel professioneel als emotioneel.

Afstemmen van het programma: vanaf het intakegesprek stemt de Itinera-coach het outplacementprogramma af op de persoonlijke noden van de deelnemer om snel een gepaste baan te vinden. Het volledige programma wordt samengesteld uit verschillende thema’s en vormt uiteindelijk een coherent geheel. Net zoals bij een puzzel!

De thema’s waar we met de deelnemer rond werken, verdelen we onder in 8 hoofdthema’s die samen het totale coachingspakket vormen. Dankzij het maatwerk verschillen de accenten per hoofdthema.