WERKBAARHEIDSCHEQUE

Wens je van werkbaarheid binnen jouw organisatie een werkpunt te maken?

Als HR-verantwoordelijke of zaakvoerder wordt je regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe je de werknemers in je organisatie langer aan het werk zal houden. De termen “werkbaar werk” en “werkbaarheid” worden in deze context vaak gehanteerd en bijna als doelstelling naar voren geschoven.

In een nota van Minister Muyters lezen we dat :

“ Als we willen dat werknemers langer aan de slag blijven, moeten we ervoor zorgen dat ze op een werkplek zitten waar ze zich goed voelen, dat ze hun competenties kunnen gebruiken, kunnen leren en met goesting aan het werk kunnen blijven. We zetten daarom in op de waardering van elk talent en op competentieontwikkeling met aandacht voor werkbare loopbanen. Dit zal de toegang tot de arbeidsmarkt verhogen en leiden tot een hogere werkzaamheidsgraad met een evenredige arbeidsdeelname.”

Werkbaarheid is een ruim begrip en omvat o.a.: omgaan met werkstress, gemotiveerd blijven werken, mogelijkheden om competenties te ontwikkelen, een gezonde balans tussen werk & privé, professioneel leidinggeven, goede organisatie, enz.

Wens je zicht te krijgen op de graad van werkbaarheid binnen jouw organisatie? Wens je met concrete cijfers en met doorslaggevende feedback je CEO of jouw Raad van Bestuur te overtuigen van de noodzaak van een haalbaar en effectief actieplan?

Scan de werkbaarheid van je organisatie en gebruik hiervoor de werkbaarheidscheque: een subsidie via het ESF voor profit-organisaties.

Tot 6 december dit jaar kan je via de ESF-applicatie een aanvraag indienen om de werkbaarheidsanalyse voor 60% te laten subsidiëren tot een maximum van € 10.000. De organisatie moet dus zelf nog slechts 40% eigen inbreng voorzien. Voor meer informatie over de subsidiëring klik hier.

Wat kan de Itinera-consultant voor jouw organisatie betekenen?

Onze ruime kennis en ervaring op het vlak van subsidieadvies en organisatie-ontwikkeling is een uitstekende basis om als erkend dienstverlener de werkbaarheidsgraad van uw organisatie in kaart te brengen:

  • Aan de hand van een meting of een scan analyseren we de huidige situatie.
  • Op basis van de resultaten rapporteren we gedetailleerd over de werkbaarheid binnen jouw organisatie.
  • Tevens geven we advies over haalbare acties op korte en lange termijn.
  • Indien gewenst helpen we ook graag bij de uitvoering van de acties.

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen of hebt u vragen rond dit thema?

Bekijk ook:

logoTalence